Sanace

 

Sanace - skládka Lukavice
Sanace - skládka Lukavice
Sanace - skládka Lukavice

Bohaté zkušenosti firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se sanacemi jsou k nahlédnutí v referencích

 • Projekty, realizace a vyhodnocení průzkumných prací
 • zpracování transportních modelů šíření znečištění a modelů přirozené atenuace
 • Zpracování analýzy rizik kontaminovaného území
 • Zpracování studií proveditelnosti
 • Realizace pilotních pokusů
 • Projekty sanačních technologií
 • Výroba, dodávka a instalace sanačních technologií pro dlouhodobé i krátkodobé sanační zásahy
 • Výroba a dodávka mobilních sanačních technologií pro řešení havarijních úniků na pozemních komunikacích
 • Odtěžba a likvidace kontaminovaných stavebních materiálů
 • Zajištění demoličních a zemních prací
 • Zamezení dalšího šíření kontaminace v horninovém prostředí (ochranné hydraulické bariéry)
 • Vyčištění podzemních vod a horninového prostředí na požadovné cílové sanační limity
 • Zpracování návrhu, studie, projektu a následná výroba a realizace technologie pro čištění podzemní vody od kontaminujících látek s dalším využitím vyčištěné (upravené) vody jako pitné či užitkové
 • Supervize a expertní činnost
 • Následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu
 • Zpracování závěrečné zprávy z průběhu realizace nápravných opatření
 • Uvedení sanované lokality do původního stavu
 • Vyčíslení nákladů na realizaci nápravných opatření (ocenění existující ekologické zátěže)
Sanace - skládka Lukavice Sanace - skládka Lukavice Sanace - skládka Lukavice Sanace - skládka Lukavice
Sanace - skládka Lukavice Sanace - skládka Lukavice Sanace - skládka Lukavice Sanace - skládka Lukavice
 Sanace - skládka Lukavice  Sanace - skládka Lukavice  Sanace - skládka Lukavice  
Sanace - skládka Lukavice Sanace - skládka Lukavice Sanace - skládka Lukavice Sanace - skládka Lukavice