Průzkumy kontaminace

Cílem průzkumu je:

 • zjištění a určení původu kontaminace
 • zjištění a určení prostoru kontaminace v době průzkumu
 • určit vztah kontaminace/znečištění k potenciálně ohroženým subjektům a objektům
 • určit dynamiku pohybu znečištění v prostoru a čase
 • určit kontaminanty a jejich formy
 • dle kvantifikace znečištění zpracovat bilanci kontaminantů

Cílem průzkumu je také stanovit podmínky transportu znečištění.

V této fázi průzkumu je třeba určit mobilitu kontaminantů a stav prostředí, ve kterém se kontaminace nachází:

 

 • určení transportních charakteristik kontaminantů a transportních médií (např. koeficient filtrace, součinitel propustnosti apod.)
 • určení přítomnosti samostatné fáze kontaminantů (např. organických kapalin lehčích nebo těžších než voda
 • určení charakteristik prostředí, v němž probíhá transport znečištění (např. zrnitostní složení, petrografie, apod.)
   

Bližší informace najdete na www.analyza-rizik.cz konkrétně zde