Analýza rizik

 Reference analýz rizik
Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce
Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce
Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce
Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce
Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce

Riziková analýza kontaminovaného území:

  • slouží obecně pro stanovení rozsahu a míry současné kontaminace horninového prostředí a podzemní vody a
  • návazně pro stanovení rizika působení kontaminace na jednotlivé složky životního prostředí s důrazem buď na člověka jako koncový článek potravinového řetězce nebo na jednotlivé složky životního prostředí.

Cílem analýzy rizik je

  • komplexně popsat existující a reálná potenciální rizika, která plynou z existence znečištění životního prostředí a
  • na základě posouzení jejich závažnosti stanovit nápravná opatření, resp. strategii řízení rizika.

Důležitým kritériem posuzování rizik kontaminovaného území je posouzení existujícího, předpokládaného nebo možného způsobu využití kontaminované lokality a území v dosahu migrace kontaminace a vlivů kontaminace.

Pro využití území v souladu s územním plánem je v závěru analýzy rizika návrh cílových parametrů.
Navrhované cílové parametry jsou podloženy reálnou možností jejich dosažení a vzata v úvahu hlediska technická, legislativní, časová i finanční.

Analýza rizik vychází ze známých či ověřených skutečností, má proto časově omezenou platnost. Vstupními informacemi ke zpracování analýzy rizik jsou využity stávající materiály o stavu ekologické zátěže, dostupná archivní dokumentace, využívá se odborná literatura, výsledky laboratorních vzorků.

Bližší informace najdete na www.ekomonitor.cz, konkrétně zde, nebo na www.analyza-rizik.cz - konkrétně zde

Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce
Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce
Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce
 Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce  Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce  Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce  Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce
 Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce  Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce  Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce  Aktualizace analýzy rizik, Hrádek nad Nisou, průzkumné práce